PERSONVERNPOLICY

Datavern er svært viktig for AUGUST og vi ønsker å være åpne om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Derfor har vi utarbeidet en policy for hvordan personopplysningene dine skal behandles og beskyttes.

Hvem kontrollerer dine personlige data?
Vårt selskapet, August of Norway, kontrollerer personopplysningene du gir oss, og er ansvarlig for personopplysningene dine i henhold til gjeldende personvernslovgivning.

Hvor lagrer vi opplysningene dine?
Opplysningene vi samler inn om deg lagres innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (“EØS”) men kan også overføres til og behandles i et land utenfor EØS. Alle slike overføringer av personopplysninger utføres i samsvar med gjeldende lovverk.

Hvem har tilgang til opplysningene dine?
Opplysningene dine kan komme til å deles innen AUGUST-Firmaet. Det lokale AUGUST-selskapet vil kun opptre som behandler av personopplysninger, og behandler personopplysningene på vegne av selskapet.

Vi formidler/selger/bytter aldri opplysningene dine til tredjepart. Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun brukes til å tilby deg våre tjenester. Du kan se de forskjellige kategoriene av tredjeparter under hver spesifikke prosess nedenfor.

Hva er den juridiske bakgrunnen for behandling av personopplysninger?
For hver spesifikke behandling av personopplysninger vi innhenter fra deg, vil vi informere deg om hvorvidt innhentingen er lovfestet eller påkrevd for å inngå en kontrakt, og om du er forpliktet til å oppgi personopplysningene og hvilke konsekvenser det kan ha hvis du velger å ikke gjøre det.

Hvilke rettigheter har du?
Rettighet til tilgang:
Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg. Kontakt oss og du vil få til sendt personopplysningene dine via e-mail.

Rettighet til overførbarhet: 
Når AUGUST behandler personopplysningene dine på automatisk vis, på grunnlag av ditt samtykke eller basert på en avtale, har du rett til å få overført en kopi av opplysningene i en strukturert, alminnelig og maskinlesbar stand til deg eller til en annen part. Dette gjelder kun de personopplysningene du har oppgitt til oss.

Rett til korrigering: 
Du har rett til å be om korrigering av personopplysningene dine dersom de ikke er korrekte, og dette inkluderer retten til å utfylle ufullstendige personopplysninger.

Hvis du har en konto hos AUGUST, kan du redigere personopplysningene dine på konto-siden din.

Rett til sletting:
Du har rett til å slette hvilke som helst personopplysninger behandlet av AUGUST når som helst, bortsett fra i følgende situasjoner:

 • du har en pågående sak hos Kundeservice
 • du har en åpen bestilling som ikke er sendt ennå eller bare er delvis sendt
 • du har uoppgjort gjeld hos AUGUST, uavhengig av betalingsmetode
 • du mistenkes for eller har misbrukt våre tjenester i løpet av de siste fire årene
 • gjelden din har blitt solgt til en tredjepart i løpet av de siste tre årene, eller i løpet av det siste året for avdøde kunder
 • kredittsøknaden din har blitt avvist i løpet av de siste tre månedene
 • hvis du har utført et kjøp, vil vi beholde personopplysningene dine i forbindelse med transaksjonen for å overholde bokføringsreglene

Rett til å protestere på behandling av personopplysninger på grunnlag av legitime interesser: 
Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine når dette er basert på de legitime interessene til AUGUST. Vi vil ikke fortsette å behandle personopplysningene dine med mindre vi kan vise til en legitim grunn for behandlingen som tar presedens over dine interesser og rettigheter på grunnlag av våre lovfestede rettigheter.

Din rett til å protestere på direkte markedsføring:
Du har rett til å protestere på direkte markedsføring, inkludert profilanalyser utført med tanke på direkte markedsføringsformål.

Du kan velge å ikke motta direkte markedsføring på følgende måter:

 • følge instruksene i hver e-mail med markedsføring
 • redigere innstillingene i din AUGUST-konto

Rett til begrensning:
Du har rett til å be om at AUGUST begrenser behandlingen av personopplysningene dine i følgende tilfeller:

 • hvis du protesterer på behandlingen på grunnlag av AUGUST sine legitime interesser, skal AUGUST begrense all behandling av slike opplysninger i påvente av en bekreftelse på den legitime interessen.
 • hvis du hevder at personopplysningene dine ikke er korrekte, skal AUGUST begrense all behandling av slike opplysninger i påvente av bekreftelse på nøyaktigheten av personopplysningene.
 • hvis behandlingen er ulovlig, kan du motsette deg sletting av personopplysningene og istedenfor be om at bruken av personopplysningene begrenses.
 • hvis AUGUST ikke lenger behøver personopplysningene, men må beholde dem for å forsvare lovfestede rettigheter.

Hvordan kan du utøve rettighetene dine?
Vi tar personvern på alvor. Og tar alle henvendelser på alvor med stor profesjonalitet.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet: 
Hvis du mener AUGUST har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er korrekt, kan du kontakte oss. Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet.

Oppdatering av vår Personvernpolicy:
Det kan hende vi må oppdatere vår Personvernpolicy. Den nyeste versjonen av vår Personvernpolicy er alltid tilgjengelig på nettsidene våre. Vi vil opplyse om viktige endringer i vår Personvernpolicy, for eksempel formålet med å bruke personopplysningene dine, hvem kontrolløren er eller vedrørende rettighetene dine.